Дон Карлос (kastaneda) wrote,
Дон Карлос
kastaneda

Category:

Не понял юмора

Постанова НБУ №157 від 03 березня 2015 року
Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період

V. Особливості організації роботи з готівкового обігу уповноваженими банками та ведення касових операцій підприємствами, організаціями та фізичними особами-підприємцями в особливий період

7. Уповноважені банки видають підприємствам, організаціям та фізичним особам-підприємцям готівку для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування та не суперечать законодавству України.

8. Для видачі готівки підприємствам, організаціям та фізичним особам-підприємцям уповноважені банки за потреби мають право перевіряти їх відповідні документи, що обґрунтовують згідно із законодавством України необхідність одержання готівки.

9. Підприємства, організації, фізичні особи-підприємці, які відкрили поточні рахунки в уповноважених банках і зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних засадах, здійснюють розрахунки за своїми зобов’язаннями між собою виключно в безготівковій формі (крім розрахунків з бюджетом та цільовими фондами, які можуть здійснюватися готівкою за рахунок коштів, одержаних в банку або з виручки) у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, а з населенням – як у безготівковій, так і в готівковій формах.

* * *

«Особливий період — це період, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації, або з моменту введення воєнного стану, або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій». [^]


* * *

Что это, блядь, такое?!

[^].: comment count unavailable коментарів :: Прокоментувати
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author